Grudziądzkie Towarzystwo Kultury

Struktura
Statut
Honorowi prezesi
GalerieHistoria
Co było?
Co będzie?
Historia

Krótki rys historii GTK

Grudziądzkie Towarzystwo Kultury (GTK), powstało 5 sierpnia 1976 jako kontynuacja istniejącego wcześniej oddziału Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego (KPTO). Pierwszym prezesem, w latach 1976-2007 była Karola Skowrońska. Do lipca 1997 było oddziałem Toruńskiego Towarzystwa Kultury, które dotowało działalność, od lipca 1997 GTK jest samodzielne. Okresowo w skład federacyjnej struktury GTK wchodziły również inne organizacje (ich lokalne oddziały), m.in. Polskie Towarzystwo Historyczne, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, PTTK, Grudziądzkie Towarzystwo Fotograficzne "Kontrasty", a także sekcje, w tym Sekcja Twórczości Literackiej. W latach siedemdziesiątych GTK organizowało plenery malarskie i rzeźbiarskie, wystawy artystyczne i kwiatowe, koncerty, spotkania autorskie z pisarzami, natomiast w latach osiemdziesiątych XX w. koncentrowano się na działalności zmierzającej do upamiętnienia historycznych miejsc i zasłużonych ludzi związanych z miastem, m.in. nadzorując odbudowę Pomnika Żołnierza Polskiego. Towarzystwo wydało szereg publikacji książkowych, w tym album Grudziądz (1991), Dzieje Grudziądza, t. 1 (1992), Jerzy Krzyś, Kalendarium Grudziądz 2000 (1999), coroczny "Kalendarz Grudziądzki" (1, 1997 - 13,2008), przewodniki turystyczne. Siedzibą GTK do 2007 była Biblioteka Miejska. Obecnie prezesem GTK jest Małgorzata Ambrosius-Okońska, a siedziba znajduje się w Centrum Kultury Teatr. Karola Skowrońska i były wiceprezes Bolesław Krzemień zostali obdarzeni godnością Honorowego Prezesa Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury. W skład GTK wchodzą ponadto: Koło Miłośników Dziejów Grudziądza (KMDG) - przewodniczący Tadeusz Rauchfleisz, Sekcja Miłośników Roślin Ozdobnych (KMRO) - przewodnicząca Ewa Zalewska. Zebrania sekcji odbywają się w Klubie Centrum przy ul. Moniuszki 10. KMDG, założone 1986 i skupiające 146 osób, opublikowało ponad 200 broszur dotyczących historii Grudziądza. KMRO, liczące ponad 50 członków, organizuje pod auspicjami GTK doroczne konkursy "Ozdabiamy domy kwiatami". Obecnie poza działalnością wydawniczą o charakterze regionalnym Grudziądzkie Towarzystwo Kultury działa na rzecz inspiracji społeczności miasta na rzecz włączania się w tworzenie kultury i tworzenie więzi ponadpokoleniowych opartych na uczestnictwie w kulturze. Ostatnim tego przykładem jest szereg warsztatów fotograficznych dla amatorów uwieńczonych wystawą. Zachowując dotychczasowy kierunek wydawniczy aktualnie GTK inspiruje do współpracy twórców różnych dziedzin i to jest nowy kierunek działania Towarzystwa. Do zasłużonych działaczy GTK należą m.in. Ryszard Boguwolski, Edwin Brzostowski, Eugeniusz Chmielewski, Stanisław Poręba, Adam Wolnikowski.

Rok Wybrane migawki z dawnych lat

Rok 2014

07 VIII - Sąd Rejonowy w Toruniu zatwierdził zmianę adresu siedziby GTK z ul. Marszałka F. Focha 19 na ul. Teatralną 1

Rok 2006

14 V W Teatrze odbyła się uroczystość 30-lecia GTK w ramach Niedzielnych Koncertów w Teatrze.
15 V Kiermasz w Bibliotece Miejskiej publikacji o Grudziądzu.
12 VI Ogłoszono Konkurs „Ozdabiamy Domy Kwiatami”. To już 30 edycja konkursu.
18 VI W Grudziądzkim Ratuszu odbył się kiermasz publikacji o Grudziądzu.
1 VI W Klubie „Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej obchodziła swoje 20 lecie Sekcja Miłośników Roślin Ozdobnych.
28 IX 20 lecie działalności Koła Miłośników Dziejów Grudziądza.
15 X W Bursie Szkolnej CARITAS odbyło się otwarcie wystawy „Grudziądzanie z Janem Pawłem II”.
19 XII W Klubie Akcent odbyła się promocja Kalendarza Grudziądzkiego 2007. Spotkanie uświetnił chór Alla camera, który zaprezentował się w programie świątecznym-kolędowym.

Rok 2005

I Udział GTK w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
13 V Udział członków GTK w uroczystości 120. rocznicy powstania Muzeum w Grudziądzu.
16 V Kiermasz publikacji o Grudziądzu odbył się w Bibliotece Miejskiej w Grudziądzu.
22 V GTK uczestniczyło w III Festynie Charytatywnym „Podaj Dłoń” w Bursie Caritas.
12 VI GTK aktywnie włączyło się w organizację Niedzieli Miłosierdzia.
VI-VIII Konkurs „Ozdabiamy Domy Kwiatami”
25 X Wręczenie nagród laureatom konkursu „Ozdabiamy Domy Kwiatami” w Klubie Akcent.
15 XII Promocja Kalendarza Grudziądzkiego 2006.


Rok 2004

15 IV GTK przystąpiło do Grudziądzkiej Rady Organizacji Pozarządowych.
18 V W Teatrze zorganizowano uroczystość z okazji Święta Miłosierdzia. Współorganizatorzy - GTK, CK Teatr i Centrum Caritas.
16 VI Kiermasz wydawnictw o Grudziądzu w Bibliotece Miejskiej.
VII-VIII Konkurs „Ozdabiamy Domy Kwiatami”.
IX GTK wydało drukiem „Przewodnik po Grudziądzu”.
13 X Wręczenie nagród laureatom Konkursu „Ozdabiamy Domy Kwiatami” w Klubie Akcent
20 X Odbył się w Grudziądzu Jubileuszowy Zjazd (30-lecie) Ogólnopolskiego Koła Wychowanków Szkół Średnich Grudziądza. Wydano okolicznościową publikację.
16 XII W Bibliotece Miejskiej w Grudziądzu odbyła się promocja Kalendarza Grudziądzkiego 2005.


Rok 2003

26 IV GTK współorganizowało z Grudziądzkim CARITAS i Bursą Szkolną Diecezji Toruńskiej wiosenny kiermasz „Podaj Dłoń”.
10 V Kiermasz książek o Grudziądzu zorganizowany przez Bibliotekę Miejską i Grudziądzkie Towarzystwo Kultury (współorganizator).
VIII Wydano drukiem widokówki o Grudziądzu.
V-VIII Konkurs „Ozdabiamy Domy Kwiatami”
30 X Promocja książki dr Anny Janosz-Olszowy „Motywy uczestnictwa w amatorskim zespole chóralnym” w Bibliotece Miejskiej.
18 XII Promocja Kalendarza Grudziądzkiego 2004, która odbyła się w Bibliotece Miejskiej w Grudziądzu.


Rok 2002

V-VIII Konkurs „Ozdabiamy Domy Kwiatami”
22 VI Członkowie Sekcji Miłośników Roślin Ozdobnych uczestniczyli w wycieczce do Powsina na wystawę ogrodniczą (12 osób laureatów konkursu Ozdabiamy Domy Kwiatami)
18 X Z udziałem władz samorządowych Grudziądza, Spółdzielni Mieszkaniowej i mediów odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu „Ozdabiamy domy kwiatami”
19 XI Posiedzenie Rady Redakcyjnej. Omówiono program związany z opracowaniem i wydaniem drukiem Przewodnika po Grudziądzu.
19 XII Promocja Kalendarza Grudziądzkiego 2003 w Bibliotece Miejskiej w Grudziądzu.