Grudziądzkie Towarzystwo Kultury

Struktura
Statut
Honorowi prezesi
GalerieHistoria
Co było?
Co będzie?
Struktura

Zarząd Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury
Małgorzata Ambrosius-Okońska- prezes
Anna Janosz - wiceprezes
Janusz Hinz - wiceprezes
Tadeusz Rauchfleisz - sekretarz
Arleta Zakrzewska - skarbnik

Członkowie zarządu
Ryszard Byner
Emilia Borkowska-Markot
Sylwia Szmytki
Andrzej Urban
Ewa Zalewska

Komisja Rewizyjna
Aleksandra Boryń - przewodnicząca
Andrzej Satkiewicz
Aleksandra Szymczyk

Sekcje i koła działajace w GTK

Koło Miłośników Dziejów Grudziądza
Tadeusz Rauchfleisz - przewodniczący

Sekcja Miłośników Roślin Ozdobnych
Ewa Zalewska - przewodnicząca