Grudziądzkie Towarzystwo Kultury

Struktura
Statut
Honorowi prezesi
GalerieHistoria
Co było?
Co będzie?
Koło Miłośników Dziejów Grudziadza 

Zostało założone 24 września 1986 r. na zebraniu organizacyjnym w Klubie "Pinokio" Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, przy ul. Mikołaja z Ryńska10. Obecnie liczy 146 osób.
Członkowie KMDG popularyzują dzieje Grudziądza i regionu, zamieszczając artykuły w prasie codziennej, "Roczniku Grudziądzkim" i "Kalendarzu Grudziądzkim". Organizują odczyty, spotkania autorskie, wieczory wspomnień, sesje popularno-naukowe, czwartki kulturalne.
KMDG wydaje swoją "Bibliotekę KMDG". Składa się ona z:
- 37 pozycji związanych z "Biuletynem KMDG Grudziądz" (1991-2000)
- 44 broszur (1994-2007)
- 12 broszur "BIBLIOTECZKI  110. lecia Gazety Grudziądzkiej (1894 - 2004 i 2004-2005)
- 135 biuletynów KMDG zawierających skróty referatów wygłoszonych na spotkaniach
Spotkania KMDG odbywają się w środy w Klubie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Moniuszki 10.