Grudziądzkie Towarzystwo Kultury

Struktura
Statut
Honorowi prezesi
GalerieHistoria
Co było?
Co będzie?
Honorowi prezesi


Bolesław Krzemień

Bolesław Krzemień
Urodzony w 1924 r. w Zadwórzu, zmarły 10.12.2010 r. (pogrzeb odbył się 13.12.2010 r.) absolwent Gimnazjum Humanistycznego we Lwowie i mgr na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1952 r.). Nauczyciel chemii i fizyki w Liceum Ogólnokształcącym Żeńskim w Grudziądzu, następnie nauczyciel chemii w Technikum Chemicznym w Toruniu. W latach 1953 – 1972 dyrektor Technikum Chemicznego i Elektrycznego, od 1972 do 1976 dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego, a także organizator i dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu. Wielokrotnie radny, a w latach 1962 – 1966 przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej. Bolesław Krzemień zrealizował inicjatywę społeczną budowy Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Grudziądzu, zorganizował Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich, był wśród organizatorów Towarzystwa Miłośników Astronomii, Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych. Współorganizował i był przez wiele lat wiceprezesem Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury, obecnie członek honorowy Towarzystwa. Odznaczony między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznakami: Zasłużony Działacz Kultury i Weteran Walk o Niepodległość.


Karola Skowrońska

Karola Skowrońska
Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu w latach 1972-2007.
Inicjatorka powstania Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury w roku 1976.
Prezes w latach 1976-2006.
Zaangażowana w działania na rzecz rekonstrukcji pomnika Żołnierza Polskiego, powstania Pomnika Katyńskiego, licznych tablic upamiętniających ważne wydarzenia i znanych grudziądzan.
Przewodnicząca Rady Redakcyjnej 10 edycji Kalendarza Grudziądzkiego wydawanego przez GTK od 1997.
Przewodnicząca i współzałożycielka Fundacji na Rzecz Jazdy Konnej w 1989 roku.
Organizatorka Światowego Zjazdu Kawalerzystów II RP.
Inicjatorką założenia Sal Tradycji Jazdy Polskiej, honorowy członek 9 Pułkow Kawalerii (w kraju i na świecie), Honorowy Rotmistrz Kawalerii.

Odznaczona:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi
Medalem „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”
Brązowym medalem Zasłużony Kulturze Polskiej „Gloria Artis”
Złotą Honorową Odznaką Polskiego Związku Niewidomych
9 honorowymi odznakami Pułków Kawalerii II RP